Bli kvitt din rusavhengighet

12 august 2019
Maria Laugesen
Bli kvitt din rusavhengighet

Er du avhengig av alkohol, stoff, medisin eller en annen form for rusmidler? Da kan du søke hjelp hos et profesjonelt behandlingssenter. De kan hjelpe personer i alle aldersgrupper, med enhver bakgrunn og med alle typer av rusavhengighet. Her blir du tatt i behandlingsforløp for først og fremst å få hjelp til avrusing her og nå gjennom forskjellige metoder, men du får også redskaper til og viten om hvordan du fortsetter din rusfri hverdag når du kommer hjem og er på egen hånd igjen.

Et slikt behandlingsforløp kan du for eksempel få hos Heimveg, som er en profesjonell behandlingsplass som har arbeidet med rusavhengighet i lang tid. De har stor erfaring og viten på området, og de vet hvordan man skreddersyr forløpet til den enkeltes ønsker og behov. Her blir du møtt av profesjonelle fagfolk innen sosial- og helseområdet, som har spesifik utdanning og kompetanser innen rusmidler og rusavhengighet. De hjelper deg gjennom hele forløpet på ulike måter, for eksempel gjennom mentalt og psykologisk arbeid med samtaler, motivasjon og forskjellige redskaper. Du vil også ofte bli tilbudt medikament-basert behandling, der du får tilrettelagt medisin for å forebygge og minske de abstinenssymptomer som vanligvis vil oppstå i forbindelse med avrusing.

Hele forløpet blir selvfølgelig skreddersydd etter din rusavhengighet, din alder, din øvrige helse samt dine ønsker og behov. Alt dette skjer i skjermede omgivelser og i selskap med utdannede fagfolk, slik at du hele tiden kan forholde deg anonym for omgivelsene og kjenne deg trygg hele veien gjennom. Er du interessert i å ta første trinn mot en rusfri hverdag, da kan du kontakte Heimveg allerede i dag for å ta en snakk om forløpet. Du kan også lese mer på deres nettside og bli klokere på hvilke muligheter du har, og hvordan du kommer nærmere et profesjonelt behandlingsforløp for rusavhengighet.

Flere nyheter